Publicatiedatum: 2 december 2016 - Reporter: Albert Hendriks

Toerisme Drenthe: Groei van 14.000 naar 20.000 banen in 16 jaar tijd

Ook in Drenthe verliest ouderwets kamperen terrein aan glamping

OUDEGA-SMALLINGERLAND (NL) – Het gaat goed met het toerisme in Drenthe. Dat meldt journaliste Marieke Kwak in het Dagblad van het Noorden naar aanleiding van het 32ste recreatiecongres in Emmen.

“Vakantiegangers en dagjesmensen hebben vorig jaar voor het eerst meer dan 1 miljard euro uitgegeven in deze provincie. Directeur Dick Dijkstra van Recreatieschap Drenthe sprak van een ‘magische grens’. De stijging is vooral toe te schrijven aan het aantal dagtochten en het aantal overnachtingen in het luxere segment. Het verblijfstoerisme is goed voor ongeveer een derde van de omzet; de dagtochten voor twee derde deel. Het traditionele kamperen blijft aan populariteit verliezen. De stijgende omzet heeft ook voor meer werkgelegenheid gezorgd. Die is door de grens van 20.000 banen (van 12 uur of meer) heen gebroken. Sinds het jaar 2000 meet het recreatieschap geregeld hoeveel geld en werkgelegenheid er in de toeristisch-recreatieve omgaat. In 2000 bedroegen de bestedingen nog 603 miljoen euro en de werkgelegenheid zo’n 14.000 banen.”

Traditioneel kamperen gaat achteruit. Helemaal hot is de glamptent, zoals deze op camping 'De Stjelp' van Aline de Jong in Oudega-Smallingerland aan de rand van Nationaal Park De Alde Feanen tussen Leeuwarden en Drachten. Glamping is vakantievieren in een vaste tent met de luxe van een vakantiewoning. De familie Smeets uit Venlo (op de foto met Aline de Jong) boekte deze zomer een safaritent van 12 bij 5 meter bij De Stjelp vanwege de ligging in de Friese Wouden. Daar kun je volgens Marco, uitvoerder bij bouwonderneming Hurks, en onderwijzeres Loes Overbeek-Smeets veilig fietsen met de kinderen Luuk, Niek en Janna, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar is bovendien de bewegwijzering niet zo goed als in Friesland met knooppuntenbordjes. Aline de Jong kreegt de eerste 7-persoons tent op 16 april 2016 van de Emmeloorder firma Luxetenten.com die wereldwijd actief is. Foto’s: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.

Traditioneel kamperen gaat achteruit. Helemaal hot is de glamptent, zoals deze op camping 'De Stjelp' van Aline de Jong in Oudega-Smallingerland aan de rand van Nationaal Park De Alde Feanen tussen Leeuwarden en Drachten. Glamping is vakantievieren in een vaste tent met de luxe van een vakantiewoning. De familie Smeets uit Venlo (op de foto met Aline de Jong) boekte deze zomer een safaritent van 12 bij 5 meter bij De Stjelp vanwege de ligging in de Friese Wouden. Daar kun je volgens Marco, uitvoerder bij bouwonderneming Hurks, en onderwijzeres Loes Overbeek-Smeets veilig fietsen met de kinderen (Luuk, Niek en Janna), dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar is bovendien de bewegwijzering niet zo goed als in Friesland met knooppuntenbordjes. Aline de Jong kreegt de eerste 7-persoons tent op 16 april 2016 van de Emmeloorder firma Luxetenten.com die wereldwijd actief is. Foto’s: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.

Oost Friesland (Nederland):

Enorme afwisseling is aangename verrassing voor toerist

FrieseWouden05
Nationaal Park De Alde Feanen - Earnewâld

WOLVEGA (NL) – Oost-Friesland, de Friese Wouden, is een bosrijk parklandschap dat doorsneden wordt door kleine riviertjes. Het vormt de vloeiende en zeer boeiende overgang van de Friese meren in het westen en de bossen en heidevelden van Drenthe.

De Friese Wouden is een romantisch gebied met veel kleine nostalgische dorpen en kleine gezellige hotels en restaurants en recreatiebedrijven. De tijd heeft er niet stil gestaan, maar de sfeer van weleer is gebleven. Het goede van vroeger hebben ze bewaard, voor de bewoners van de eigen streek én voor de toerist.

Enorme afwisseling
Typerend voor de Friese Wouden zijn niet de bossen, maar de grote verschillen in het landschap, de kleinschaligheid, de warmte, de romantiek. De enorme afwisseling verrast de toerist. In het noorden begint de strook met een open zeekleigebied aan de Waddenzee en eindigt in het zuiden in de rivierdalen van de Tsjonger (Tjonger) en de Lende (Linde). Daartussen liggen bossen, weiden, boomwallen- en heidelandschappen op zandruggen en plassen en vaarten in de lagere delen, ontstaan door vervening. Kleine boerderijen, paardenhouderijen, hotelletjes, terrassen aan het water en in het bos, streekproducten en aparte bezienswaardigheden kleden het geheel aan. Je kunt er fantastisch fietsen, maar ook varen met een niet al te grote motorboot. Het is er ook nog eens relatief goedkoop.

www.frieslandtravel.nl
www.frieslandholland.nl