Rašelinová trasa si zaslouží místo v seznamu UNESCA

Nadační společnost
De Nije Kompanjons
V roce 1974 se ve městě Gorredijk hlasovalo o zachování kanálu nazývaného Opsterlandse Compagnonsvaart, který vede středem města Gorredijk. Měl se zasypat a nový odvodňovací kanál okolo města vykopat. Zasypaný kanál by sloužil jako parkoviště. Naštěstí tomu páter Leo van Ulden, který žil v místním katolickém kostele, zabránil. Založil nadační společnost jménem De Nije Kompanjons, která dodnes ochraňuje identitu této kulturně historické památky.
Od roku založení-1974- se nadační splečnost snažila udržovat splavnost vodních cest  zvyšováním a zpevnováním  břehů. Od té doby již několikrát hrozilo uzavření této trasy, ale doposud se tomu pokaždé  podařilo  zabránit.

Interprovinciální
Nyní je tato historická část, Friese Turfrute, z rozsáhlé sítě průplavných kanálů a řek, které se vztahují i na tři sousední provincie Friesland, Drente a Overijsel ,zajímavá. I v těchto provinciích byly v minulém století vykopány kanály na těžbu rašeliny, která se pak odvážela na lodích do měst, kde se prodávala na topení. Tím, že je Turfrute přírodněhistorická památka, která se jen zázrakem zachovala, měla by patřit do seznamu UNESCA.

www.turfroute.nl